Archive | januar 2019

Vrabac kao simbol Beograda

****

Legenda kaže da je posle bitke za Beograd, 1456. godine, između turske vojske koju je predvodio  Mehmed II i hrišćanske vojske  pod vođstvom Sibinjanin Janka, na bojištu ostalo mnogo mrtvih i ranjenih. Među njima nađen je vrabac, čije je telo probodeno sa tri strele, čime je spasao tri života. Tako je vrabac postao simbol grada Beograda.