Archive | april 2020

Životne činjenice-po Marfiju

****

Na to, kako će se nešto dešavati, nemate nikakv uticaj. Tokovi su definisani Marfijevim zakonima:

 

KVANTITATIVNA REVIZIJA MURPHYJEVOG ZAKONA

 Sve ide naopako odjednom.

 ISSAWIJEVI ZAKONI NAPRETKA

 Tok napretka:
Stvari svakog dana postaju sve gore i gore.

 Put napretka:
Prečica je najveće rastojanje između dve tačke.

 SODDOV DRUGI ZAKON

 Pre ili kasnije mora se desiti najgori mogući splet okolnosti.

 MURPHYJEV ZAKON TERMODINAMIKE

 Pod pritiskom stvari postaju još gore.

 COMMONEROV DRUGI ZAKON EKOLOGIJE

 Ništa nikad ne nestaje.

 PUDDEROV ZAKON

 Sve što dobro počne, loše se svrši. Sve što loše počne, svrši se još gore.

 STOCKMAYEROVA TEOREMA

 Ako izgleda lako, frka je.
Ako se čini da je frka, onda je sasvim nemoguće.

 HOWEOV ZAKON

 Svako ima plan koji ne pali.

 ZAKON NEIZRICANJA

 Čim nešto pomeneš …
… ako je dobro, nestane.
… ako je loše, dogodi se.

 POSLEDNJI ZAKON

 Ako nekoliko stvari koje su mogle da krenu naopako nisu, bilo bi mnogo bolje za njih da su krenule naopako.