Archive | oktobar 2017

Legenda o labudu

****

Prema „Legendi o Apolonu i Faetontu“, Kikno, prijatelj Faetonta, sina boga Apolona i Klimene, koji je upao u reku Eridan, oplakivao je svog mrtvog prijatelja sve dok mu na koži nije izraslo perje. Njegova stopala su dobila plivajuću opnu, na njegovom licu izrastao je kljun,

njegov vrat se izdužio i elegantno zakrivio,

a njegove ruke postale su bela krila….. i tako je nastao prvi labud, Kikno.

Zbog toga što je Kikno mrzeo plamen koji je ubio njegovog prijatelja Faetonta,  labud je izabrao da živi na rekama. Neprestano potapa glavu u vodu

jer sunčeva vrelina tu ne može dopreti.

Zabeleženo u „Mitologiji-mitovi, legende i verovanja“.