Archive | jul 2019

Vodene device

****

Prema Vikipediji, Vodena devica je najkrupniji i najtamniji insekt iz roda Calopterux. Karakteristično za ovu vrstu su boja i oblik  krila koja podsećaju na krila leptira. Mužjaci su najčešće tamno plave boje a njihova krila su tamne metalik boje.

Ženke se razlikuju po boji i one su uglavnom braonkasto zelene sa tamno metalik providnim krilima.

Najćešće se mogu videti od maja do septembra i to pored hladnih tekućih reka.

Tamno plava boja ovih insekata daje prelep kontrast tirkiznoj boji Drine, kraj Ljubovije, gde su ove slike i nastale.

 

Snaga…

****

Konji svoja osećanja izražavaju izrazom lica, položajem ušiju, širenjem nozdrva, pogledom….

Svoje repove koriste kako bi jedni drugima izrazili osećanja….

Mogu da galopiraju brzinom većom od 44 km/h…

Položajem ušiju nam stavljaju  do znanja da li su prijateljski raspoloženi…

Imaju najveće  oči od svih kopnenih sisara….

Jahanje je jedan od najplemenitijih i najlepših sportova….